Prohlášení

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky. Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb.

Všechny podstatné informace jsou přístupné a web je standardně ovladatelný s vypnutými obrázky, kaskádovými styly (CSS), JavaScriptem, Flash, cookies či jinými doplňky internetového prohlížeče nebo operačního systému. Písmo je možné zvětšovat standardními prostředky prohlížeče.

Základ prezentace je realizován pomocí HTML 4.0, grafická podoba je zajištěna kaskádovými styly (CSS). Web je psán strukturovaně a s ohledem na správnou sémantiku. V místech, kde jsou použity obrazové materiály, je současně k dispozici textová alternativa. Web dále podporuje standardní klávesovou navigaci prostřednictvím tabulátoru.

Doporučená rozšíření

Zadání příkladů jsou k dispozici kromě HTML verze také ve formátu .pdf, aby bylo možné si je stáhnout a vyzkoušet také mimo přístup k internetu. Pro zobrazení těchto dokumentů je potřeba mít nainstalovaný prohlížeč pro tento typ dokumentů, např. Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc..

Doplňující soubory k příkladům jsou většinou výchozí dokumenty, které jsou určeny k úpravě podle jednotlivých zadání. Tyto dokumenty jsou ve formátu .ods, tedy ve formátu dokumentu LibreOffice Calc. V některých příkladech se pak také pracuje s dalšími typy souborů rodiny aplikací LibreOffice (např. .ODT). Ostatní typy souborů jsou zobrazitelné pomocí aplikací, které jsou standardně součástí instalace operačního systému.

Videozáznamy byly pořízeny pomocí programu Adobe Captivate 7 a exportovány do videousouboru s videokodekem H.264 a audiokodekem AAC. Videozáznamy jsou integrovány do HTML stránky pomocí tagu <video></video> a většina dostupných prohlížečů dneška podporujících verzi HTML 5 umožní bez problémů videozáznam přehrát.