Úvod

Tato multimediální příručka obsahuje ucelený přehled příkladů pro práci s tabulkovým procesorem MS Excel 2010. K jednotlivým příkladům je vypracováno podrobné řešení, některé složitější úkoly jsou doplněny o názorné ukázky. Ke slovnímu popisu řešení jednotlivých úkolů je k dispozici také video ukázka. Zadání příkladů je vždy uvedeno nástinem využití dané činnosti v praxi. Ve většině příkladů se autoři odkazují na doplňkové soubory, na kterých je možné si příklady vyzkoušet.

Autoři se snažili obsáhnout nejdůležitější oblasti práce s tabulkovým procesorem MS Excel 2010. Celá publikace je řešena tak, aby ji mohli využít jak uživatelé neznalí práce s tabulkovým procesorem MS Excel, tak i uživatelé mnohem zkušenější. Příklady mohou být užitečné také pro ty, kteří již s Excelem pracovali, ale v nižších verzích, nebo případně pracovali v jiných podobně zaměřených programech. Jednotlivé příklady jsou tematicky rozčleněny do osmi kapitol. Toto členění sleduje osnovu výuky předmětu "Informatika pro ekonomy II", vyučovaného na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Slezské Univerzity v Opavě.

CD obsahuje rovněž doplňkové soubory potřebné k řešení jednotlivých příkladů, na které jsou v zadání příkladů uvedeny odkazy. Soubory jsou přehledně rozděleny do skupin tématicky dle zaměření jednotlivých kapitol. Adresáře, ve kterých se nachází, jsou číslovány identicky s číslováním příkladů. Názvy doplňkových souborů naleznete přímo v zadání příslušných příkladů.

Věříme, že multimediální příručka "Práce s MS Excel 2010" Vám bude budou oporou nejen při studiu distanční formy studia, ale že napomůže i studentům prezenčním, případně dalším uživatelům. V žádném případě však tato příručka nenahrazuje studentům denního studia účast na seminářích, kde se dozví mnohem více informací potřebných k absolvování předmětu.