Úvod

Tato multimediální příručka obsahuje příklady pro práci s operačním systémem Windows 7 a s programem pro tvorbu prezentací MS PowerPoint 2010. K jednotlivým příkladům je vypracováno podrobné řešení, některé složitější úkoly jsou doplněny o názorné ukázky. Ke slovnímu popisu řešení jednotlivých úkolů je k dispozici také video ukázka. Zadání příkladů je vždy uvedeno nástinem využití dané činnosti v praxi. Ve většině příkladů se autoři odkazují na doplňkové soubory, na kterých je možné si příklady vyzkoušet.

Autoři se snažili obsáhnout základní oblasti práce s operačním systémem Windows 7 a s programem pro tvorbu prezentací MS PowerPoint 2010. První část publikace je určena těm, kteří začínají s operačním systémemm Windows 7 pracovat. Druhá část publikace je pak řešena tak, aby ji mohli využít jak uživatelé neznalí práce s programem pro tvorbu prezentací MS PowerPoint 2010, tak i uživatelé mnohem zkušenější. Příklady mohou být užitečné také pro ty, kteří již s PowerPointem pracovali, ale v nižších verzích, nebo případně pracovali v jiných podobně zaměřených programech. Členění obou částí publikace sleduje část osnovy předmětu "Informatika pro ekonomy I", vyučovaného na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Slezské Univerzity v Opavě.

CD obsahuje rovněž doplňkové soubory potřebné k řešení jednotlivých příkladů, na které jsou v zadání příkladů uvedeny odkazy. Soubory jsou přehledně rozděleny do skupin tématicky dle zaměření jednotlivých kapitol. Adresáře, ve kterých se nachází, jsou číslovány identicky s číslováním příkladů. Názvy doplňkových souborů naleznete přímo v zadání příslušných příkladů.

Kromě doplňkových souborů naleznete ve druhé části publikace také vypracování samotných příkladů. Soubory s řešením mají na konci názvu označení "_res" (např. Formatovani_res.pptx), popř. jsou pojmenovány v souladu se slovním popisem řešení u jednotlivých příkladů.

Věříme, že multimediální příručka "Práce s Windows 7 a MS PowerPoint 2010" Vám bude budou oporou nejen při studiu distanční formy studia, ale že napomůže i studentům prezenčním, případně dalším uživatelům. V žádném případě však tato příručka nenahrazuje studentům denního studia účast na seminářích, kde se dozví mnohem více informací potřebných k absolvování předmětu.