Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D.

Kateřina Slaninová - foto

Působí od roku 2002 na katedře Informatiky Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě jako odborná asistentka. Od roku 2013 dále působí jako pracovnice vědy a výzkumu na katedře Informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky na Vysoké škole Báňské - Technické univerzitě v Ostravě a v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Zabývá se probrematikou dopravních dat, analýzou chování uživatelů, analýzou sekvencí a business procesů, zpracováním a vizualizací rozsáhlých dat, web designem, webmarketingem.

Ing. Petr Korviny, Ph.D.

Petr Korviny - foto

Od roku 2003 zaměstnancem Slezské univerzity v Opavě, nejprve na Katedře informatiky a od roku 2008 jako vedoucí Oddělení eLearningu Centra informačních technologií. Hlavní náplní práce je správa serverů systému Moodle, tvorba studijních materiálů v elektronické podobě (textové i audiovizuální) a poskytování technicko-metodické podpory studujícím i pedagogům na SU v Opavě.