Úvod

Tato multimediální příručka obsahuje ucelený přehled příkladů pro práci s textovým editorem OpenOffice Writer 3. K jednotlivým příkladům je vypracováno podrobné řešení, některé složitější úkoly jsou doplněny o názorné ukázky. Ke slovnímu popisu řešení jednotlivých úkolů je k dispozici také video ukázka. Zadání příkladů je vždy uvedeno nástinem využití dané činnosti v praxi. Ve většině příkladů se autoři odkazují na doplňkové soubory, na kterých je možné si příklady vyzkoušet.

Autoři se snažili obsáhnout základní oblasti využití textového editoru OpenOffice Writer 3. Celá publikace je řešena tak, aby ji mohli využít jak uživatelé neznalí práce s textovým editorem, tak i uživatelé mnohem zkušenější. Příklady mohou být užitečné také pro ty, kteří již s Writerem pracovali, ale v nižších verzích, nebo případně pracovali v jiných textových editorech. Jednotlivé příklady jsou tematicky rozčleněny do čtyř základních kapitol. Toto členění sleduje osnovu výuky předmětu "Informatika pro ekonomy I", vyučovaného na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Slezské Univerzity v Opavě.

CD obsahuje rovněž doplňkové soubory potřebné k řešení jednotlivých příkladů, na které jsou v zadání příkladů uvedeny odkazy. Soubory jsou přehledně rozděleny do skupin tématicky dle zaměření jednotlivých kapitol. Adresáře, ve kterých se nachází, jsou číslovány identicky s číslováním příkladů. Názvy doplňkových souborů naleznete přímo v zadání příslušných příkladů.

Věříme, že multimediální příručka "Práce s OpenOffice Writer 3" Vám bude budou oporou nejen při studiu distanční formy studia, ale že napomůže i studentům prezenčním, případně dalším uživatelům. V žádném případě však tato příručka nenahrazuje studentům denního studia účast na seminářích, kde se dozví mnohem více informací potřebných k absolvování předmětu.