Úvod

Multimediální příručka, jejíž úvod právě pročítáte, obsahuje vybraná témata z oblasti práce a orientace studenta v prostředí portálu systému pro podporu výuky LMS Moodle Slezské univerzity v Opavě (obecně je systému Moodle mezi studenty a zaměstnanci označován jako elearning). Ke slovnímu popisu řešení jednotlivých úkolů je k dispozici také video ukázka.

Autor se snažil vystihnout a vytipovat nejběžnější úkony a postupy prováděné studentem na portálu v rámci orientace, nastavení prostředí a využívání studijních materiálů, komunikace či plnění nejrůznějších aktivit v rámci kurzu v semestru tj. 14 tématických okruhů – celkem 22 dílčích témat multimediální příručky. Potřeba vytvořit příručku vyvstala nejen z praktické zkušenosti s poradenskou činností v rámci provozu portálu, ale práce se síťovými zdroji, tedy i elearningem, je nedílnou součástí kurzu „Informatika pro ekonomy I“.

Přesto že jednotlivá témata jsou relativně samostatná, autor doporučuje zejména uživatelům, kteří nemají mnoho zkušeností s ovládání informačních technologií, postupovat při používání či studiu této příručky chronologicky, neb některé úkony a obecně známé postupy jsou podrobněji vysvětleny v prvních tématech příručky a dále je autor detailněji neopakuje.

Autor věří, že příručka se stane užitečným pomocníkem studentům a uživatelům systému LMS Moodle, zejména pak studentům kombinovaného studia.