Úvod

Multimediální příručka, jejíž úvod právě pročítáte, obsahuje vybraná témata z oblasti práce a orientace studenta v prostředí služeb poskytovaných univerzitní sítí Slezské univerzity v Opavě (SU Net). K zadání jednotlivých příkladů je vypracován podrobný algoritmus řešení. V některých případech (kde to není z podstaty zřejmé) je zadání obohaceno o stručné objasnění tématu a jeho využití v praxi. Ke slovnímu popisu řešení jednotlivých úkolů je k dispozici také video ukázka.

Autor se snažil vystihnout a vytipovat nejdůležitější oblasti spojené se službami SU Net z pohledu studenta, na základě vlastních zkušeností, dále na základě dlouhodobě se opakujících dotazů z vlastní poradenské činnosti zejména studentům kombinované formy studia, ale především na základě analýzy témat základního kurzu „Informatiky pro ekonomy I“. Okruh multimediální příručky obsahuje celkem 20 témat např. z oblastí ovládání informačního systému IS STAG, práce s rozhraním univerzitní pošty HORDE, práce na síťových discích atp.

Přesto že jednotlivá témata jsou relativně samostatná, autor doporučuje zejména uživatelům, kteří nemají mnoho zkušeností s ovládání informačních technologií, postupovat při používání či studiu této příručky chronologicky, neb některé úkony a obecně známé postupy jsou podrobněji vysvětleny v prvních tématech příručky a dále je autor detailněji neopakuje.

Autor věří, že příručka se stane užitečným pomocníkem studentům a uživatelům SU Net, zejména pak studentům kombinovaného studia.