VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

13.11.2014 Příjem nemocného na dialýzu - #11 (00:03:06)  [38MB]
Sada: Ošetřovatelství v hemodialýze
Bc. Pavla Slavíková
ASM006