VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ


23.2.2014 Jak udělat snímek obrazovky - #1 (00:01:06)  [3MB]
Sada: Informatika
Ing. Petr Korviny, Ph.D.
Screenshot