VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ


12.11.2015 Úvodní slovo proděkana pro studijní a sociální záležitosti - #1 (00:05:52)  [18MB]
Sada: OpenSource řešení v sítích 2015
Petr Suchánek
Záznam z konference OpenSource řešení v sítích 2015
WWW stránky konference: http://ors.slu.cz