VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ


12.11.2015 Monitorování kvality hovoru v síti CESNET2 pomocí autonomních sond - #2 (00:22:29)  [70MB]
Sada: OpenSource řešení v sítích 2015
Filip Řezáč
Záznam z konference OpenSource řešení v sítích 2015
WWW stránky konference: http://ors.slu.cz