VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ


12.11.2015 Virtualizační platforma oVirt - #4 (00:30:39)  [95MB]
Sada: OpenSource řešení v sítích 2015
Jiří Sléžka
Záznam z konference OpenSource řešení v sítích 2015
WWW stránky konference: http://ors.slu.cz