VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ


12.11.2015 Nástroje OpenSource ve vědě - využití v GIS a Dálkovém průzkumu Země - #6 (00:27:56)  [85MB]
Sada: OpenSource řešení v sítích 2015
Petr Lukeš
Záznam z konference OpenSource řešení v sítích 2015
WWW stránky konference: http://ors.slu.cz