VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ


12.11.2015 Flowmon - po čem sítě touží - #11 (00:35:02)  [109MB]
Sada: OpenSource řešení v sítích 2015
Tomáš Šárocký
Záznam z konference OpenSource řešení v sítích 2015
WWW stránky konference: http://ors.slu.cz