VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

17.7.2018 Účtování pachtu obchodního závodu - #9 (00:29:24)  [64MB]
Sada: Účetnictví obchodních společností
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Přílohy videa
soubory