VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

11.11.2010 Portál a jeho správa A - #3 (01:22:44)  [274MB]
Sada: Portál a jeho správa A
Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
1. část