VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

13.10.2005 Seminář na OPF - #5 (00:30:09)  [121MB]
Sada: ÚDiV SU OPF
Petr Korviny, Roman Foltyn
1. část