VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

2.5.2013 Obecná ekonomie II. - #18 (01:03:50)  [141MB]
Sada: Obecná ekonomie II.
Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
2. část