VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

31.10.2013 Ekonomické teorie - #5 (01:19:01)  [210MB]
Sada: Ekonomické teorie
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., Ing. Ingrid Majerová, Dr.