VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

5.11.2013 Manažerská ekonomika - #6 (01:27:03)  [247MB]
Sada: Manažerská ekonomika
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.