VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

1.10.2012 Statistické zpracování dat - #1 (00:54:25)  [116MB]
Sada: Statistické zpracování dat
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Zastupuje Mgr. Radmila Stoklasová, Ph.D.