VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

19.11.2012 Statistické zpracování dat - #7 (01:31:15)  [242MB]
Sada: Statistické zpracování dat
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.