VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

29.4.2014 Britain - Politics and Government - #2 (00:20:45)  [65MB]
Sada: Britské lingvoreálie
Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D.