VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

29.4.2014 Britain - The Media - #5 (00:14:27)  [39MB]
Sada: Britské lingvoreálie
Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D.