VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

3.12.2012 Statistické zpracování dat - #9 (01:25:45)  [196MB]
Sada: Statistické zpracování dat
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.