VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

10.12.2012 Statistické zpracování dat - #10 (01:18:10)  [202MB]
Sada: Statistické zpracování dat
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.