VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

6.11.2014 Sériové a paralelní řazení výrobních agregátů v příkladech. Stanovení výrobní kapacity. - #6 (01:24:14)  [259MB]
Sada: Manažerská ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.