VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

13.11.2014 Využití poptávkové křivky v diagramu celkových tržeb jako závislosti na objemu produkce. Diagram bodu zvratu v diagramu. - #7 (01:24:10)  [260MB]
Sada: Manažerská ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.