VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

27.11.2014 Rozbor hospodaření podnikatelských subjektů. Rozbor tržeb v modelové situaci. Optimalizace zásobovací činnosti v modelové situaci. - #10 (01:16:19)  [236MB]
Sada: Manažerská ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.