Videozáznamy z výuky pořízené v rámci KA6 projektu ESF


Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

 1. Americká literatura 2
 2. British Poetry of the Great War
 3. Business Culture in Tourism
 4. Cizojazyčná příprava AJ1
 5. Cizojazyčná příprava AJ2
 6. Cizojazyčná příprava AJ3
 7. Cizojazyčná příprava AJ4
 8. Cizojazyčná příprava NJ1
 9. Cizojazyčná příprava NJ2
 10. Cizojazyčná příprava NJ3
 11. Contemporary Britsh and Irish Poetry
 12. Ekonomika odvětví veřejného sektoru
 13. Ekonomika podniku
 14. Finance podniku – 1. část
 15. Finance podniku – 2. část
 16. Finanční a pojistná matematika – 1. část
 17. Finanční a pojistná matematika – 2. část
 18. Finanční ekonometrie
 19. Finanční účetnictví I – 1. část
 20. Finanční účetnictví I – 2. část
 21. Informační systémy ve veřejné správě
 22. Informatika pro ekonomy I - MS Word
 23. Informatika pro ekonomy I – Writer
 24. Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice
 25. Kvantitativní metody
 26. Literary Text in Popular Music
 27. Makroekonomie – přednášky
 28. Makroekonomie – semináře
 29. Manažerské účetnictví – 1. část
 30. Manažerské účetnictví – 2. část
 31. Manažerské účetnictví – 3. část
 32. Manažerské účetnictví – 4. část
 33. Matematika v ekonomii
 34. Mikroekonomie – přednášky
 35. Mikroekonomie – řešené příklady
 36. Municipální a regionální finance
 37. Nákladové účetnictví – 1. část
 38. Nákladové účetnictví – 2. část
 39. Ošetřovatelské postupy
 40. Podnikání na internetu
 41. Podnikání v cestovním ruchu
 42. Podniková ekonomika – řešené příklady
 43. Podniková ekonomika – semináře
 44. Přehled britské literatury
 45. Společenský protokol
 46. Statistické zpracování dat
 47. Statistika
 48. Účetnictví obchodních společností
 49. Veřejná ekonomie
 50. Základy němčiny pro cestovní ruch