? 
bb-Begin
▕◀
Previous
  Záznam 1-20 / 132  
Next
ee-End
▶▏
Hodrová, Daniela
Torst,
Praha,
2001,
876 s.
ISBN 80-7215-140-1
Findra, Ján / Katuščák, Dušan / Meško, Dušan
Osveta,
Martin,
2006,
488 s.
ISBN 80-8063-219-7
Řízení vztahů se zákazníky
Lehtinen, Jarmo R.
Grada Publishing,
Praha,
2007,
168 s.
ISBN 978-80-247-1814-9
A Modern Approach
Norvig, Peter / Russel, Stuart J.
Prentice Hall,
New Jersey,
2010,
1151 s.
ISBN 978-0-13-604259-4
Bělohoubková, Lenka / Dvořáková, Helena / Hemola, Hanuš /
Janištinová, Anna / Novák, Pavel / Pernica, Petr /
Richter, Vít / Slabý, Petr / Sláma, Petr /
Stoklasová, Bohdana
Oeconomica,
Praha,
2008,
440 s.
ISBN 978-80-245-1412-3
Vývoj, organizace a řízení
Attl, Pavel / Čertík, Miroslav / Sysel, Jiří /
Vitáková, Marie
OFF,
Praha,
2000,
376 s.
ISBN 80-238-6275-8
Burián, Michal / Ryglová, Kateřina / Vajčnerová, Ida
Grada Publishing,
Praha,
2011,
220 s.
ISBN 978-80-247-4039-3
Aplikovaný marketing služeb
Horner, Susan / Swarbrooke, John
Grada Publishing,
Praha,
2003,
496 s.
ISBN 80-247-0202-9
Time management IV. generace
Pacovský, Petr
Grada Publishing,
Praha,
2006,
264 s.
ISBN 80-247-1701-8
Sak, Petr
Portál,
Praha,
2007,
296 s.
ISBN 978-80-7367-230-0
Kubátová, Květa
ASPI Publishing,
Praha,
2003,
268 s.
ISBN 80-86395-84-7
Iggers, Georg G.
NLN,
Praha,
2002,
180 s.
ISBN 80-7106-504-8
Petráň, Josef
SPN,
Praha,
1985,
506 s.
ISBN 14-417-85
Petráň, Josef
SPN,
Praha,
1985,
548 s.
ISBN 14-417-85
Petráň, Josef
Karolinum,
Praha,
1995,
516 s.
ISBN 80-7184-084-X
Petráň, Josef / Petráňová, Lýdia / Šimek, Eduard /
Vogeltanz, Jan
Karolinum,
Praha,
1997,
544 s.
ISBN 80-7184-086-6
Cejpek, Jiří / Činčera, Jan / Hlaváček, Ivan /
Knejdl, Pravoslav
Karolinum,
Praha,
2002,
260 s.
ISBN 80-246-0323-3
Papoušek, Vladimír
Academia,
Praha,
2010,
640 s.
ISBN 978-80-200-1792-5
Dobeš, Jan / Hledíková, Zdeňka / Janák, Jan
NLN,
Praha,
2007,
578 s.
ISBN 978-80-7106-906-5
Marvanová, Eva / Sedláčková, Beáta
Národní knihovna ČR,
Praha,
2007,
156 s.
ISBN 978-80-7050-535-9
bb-Begin
▕◀
Previous
  Záznam 1-20 / 132  
Next
ee-End
▶▏

(c) Slezská univerzita v Opavě 2024