VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ


15.10.2015 Zkušenosti z vývoje středně velkého webu - #7 (00:44:53)  [102MB]
Sada: WordPress 2015
Radomír Panna
Záznam z konference WordPress 2015 spolupořádané Slezskou univerzitou v Opavě
WWW stránky konference: http://wpopava.cz/program-konference/