VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ


3.12.2016 Úvodní slovo - #1 (00:05:39)  [10MB]
Sada: WordPress 2016
Vlastimil Ott
Záznam z konference WordPress 2016 spolupořádané Slezskou univerzitou v Opavě
WWW stránky konference: http://wpopava.cz/program-konference/