VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ


12.6.2017 Centrální registr osob (CRO) - registrace - #1 (00:02:19)  [7MB]
Sada: Návody CIT
CIT SU
Návod na registraci uživatele Centrálního registru osob (CRO)