VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole s důrazem na adaptaci
a bezbariérovou distribuci studijních materiálů na bázi technologie vícedruhových médií

31.7.2011 Živnostenský list - #12 (00:02:41)  [17MB]
Sada: Čeština pro cizince
Oddělení eLearningu CIT SU