VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

8.11.2012 Záznam z Workshopu k projektu OP VK (01:50:01)  [1GB]
Petr Korviny, Hana Valečková, Jiří Bednarski, Derek Davidson
Přednášky na téma akademická poradna na SU a poradenství v zahraničí