VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

21.2.2014 Americká literatura 1 - #5 (00:29:00)  [54MB]
Sada: Americká literatura 1
Mgr. Michaela Weiss, Ph.D.
Modern American Poetry: Walt Whitman and Emily Dickinson