VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

8.4.2014 Ambuvak - #11 (00:05:26)  [70MB]
Sada: Ošetřovatelské postupy v akutní a intenzivní péči
Michaela Skořupová, Jana Haluzíková