VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

13.1.2015 American Jewish Literature - #8 (00:30:05)  [55MB]
Sada: Přehled americké literatury
PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.