VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

7.3.2011 Ekonomika podniku A - #2 (01:32:09)  [230MB]
Sada: Ekonomika podniku A
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.