Zobrazit videa s náhledy
v tabulce

Videozáznamy SU v Opavě

Zrušit filtry a řazení
Název Datum
 ? 

 ? 
Záznam 1-20 / 1217   

15.3.2019 Nákladová funkce x (00:28:42)  [48MB]

Sada: Podniková ekonomika - teorie  (OPF/PEM/BPPOE)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
Matematická formulace nákladových funkcí metodou dvou bodů a využitím regresní a korelační analýzy. Příklady využití nákladových funkcí v ekonomické praxi.

15.3.2019 Rentabilita tržeb a nákladů x (00:21:35)  [37MB]

Sada: Podniková ekonomika - teorie  (OPF/PEM/BPPOE)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
Rentabilita tržeb (výnosů), rentabilita nákladů, nákladovost.

15.3.2019 Finanční páka x (00:24:37)  [43MB]

Sada: Podniková ekonomika - teorie  (OPF/PEM/BPPOE)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
Majetková a kapitálová struktura podniku. Optimalizace kapitálové struktury. Finanční páka.

15.3.2019 Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku x (00:19:45)  [35MB]

Sada: Podniková ekonomika - teorie  (OPF/PEM/BPPOE)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku. Definice, význam. Příspěvek na úhradu v diagramu bodu zvratu a jeho využití v ekonomické praxi.

15.3.2019 Příklady formulace nákladových funkcí x (00:25:02)  [44MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení 2  (OPF/PEM/BPPOE)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
Matematická formulace nákladových funkcí metodou dvou bodů a využitím regresní a korelační analýzy. Příklady využití nákladových funkcí v ekonomické praxi.

15.3.2019 Využití Excelu při tvorbě nákladových funkcí x (00:19:51)  [32MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení 2  (OPF/PEM/BPPOE)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
Matematická formulace nákladových funkcí metodou dvou bodů a využitím regresní a korelační analýzy. Příklady využití nákladových funkcí v ekonomické praxi.

15.3.2019 Příklad využití rentability v podnikové ekonomice x (00:29:08)  [48MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení 2  (OPF/PEM/BPPOE)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
Rentabilita tržeb (výnosů), rentabilita nákladů, nákladovost.

15.3.2019 Optimalizace kapitálové struktury x (00:19:53)  [36MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení 2  (OPF/PEM/BPPOE)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
Majetková a kapitálová struktura podniku. Optimalizace kapitálové struktury. Finanční páka.

15.3.2019 Využití příspěvku na úhradu při ekonomickém rozhodování x (00:27:21)  [46MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení 2  (OPF/PEM/BPPOE)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku. Definice, význam. Příspěvek na úhradu v diagramu bodu zvratu a jeho využití v ekonomické praxi.

28.2.2019 Obvazové techniky - bandáž dolních končetin (Nízká bandáž) x (00:04:06)  [21MB]

Sada: Ošetřovatelské postupy 2019  (FVP/UO/SK008)
Mgr. Zuzana Hlubková, Ph.D.

28.2.2019 Obvazové techniky - bandáž dolních končetin (Vysoká bandáž) x (00:06:55)  [37MB]

Sada: Ošetřovatelské postupy 2019  (FVP/UO/SK008)
Mgr. Zuzana Hlubková, Ph.D.

28.2.2019 Podávání kyslíku x (00:02:43)  [13MB]

Sada: Ošetřovatelské postupy 2019  (FVP/UO/SK008)
Mgr. Zuzana Hlubková, Ph.D.

28.2.2019 Podávání inhalace x (00:02:23)  [13MB]

Sada: Ošetřovatelské postupy 2019  (FVP/UO/SK008)
Mgr. Zuzana Hlubková, Ph.D.

28.2.2019 Odběr krve vakuovým systémem x (00:05:25)  [29MB]

Sada: Ošetřovatelské postupy 2019  (FVP/UO/SK008)
Mgr. Zuzana Hlubková, Ph.D.

28.2.2019 Kompresivní terapie - kompresivní punčochy u pacienta x (00:03:15)  [17MB]

Sada: Ošetřovatelské postupy 2019  (FVP/UO/SK008)
Mgr. Zuzana Hlubková, Ph.D.

27.2.2019 Úvodní informace k práci v EViews, příprava a import dat x (00:10:05)  [16MB]

Sada: Finanční ekonometrie  (OPF/FIU/NPFEK)
Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

27.2.2019 Základní úpravy dat, tvorba grafů x (00:32:43)  [66MB]

Sada: Finanční ekonometrie  (OPF/FIU/NPFEK)
Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

27.2.2019 Test stacionarity dat, úprava dat x (00:19:37)  [30MB]

Sada: Finanční ekonometrie  (OPF/FIU/NPFEK)
Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

27.2.2019 Korelace, Grangerova kauzalita x (00:10:22)  [18MB]

Sada: Finanční ekonometrie  (OPF/FIU/NPFEK)
Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

27.2.2019 Regresní analýza x (00:21:36)  [36MB]

Sada: Finanční ekonometrie  (OPF/FIU/NPFEK)
Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

Záznam 1-20 / 1217   
    VMMEDIA