VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

15.1.2015 Převaz centrálního žilního katetru - #5 (00:07:07)  [90MB]
Sada: Ošetřovatelství v hemodialýze
Jana Haluzíková
ASM006