VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

13.11.2014 Příprava přístroje k hemodialýze - #10 (00:05:13)  [65MB]
Sada: Ošetřovatelství v hemodialýze
Bc. Pavla Slavíková
ASM006