VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

13.11.2014 Příprava a aplikace infúze - #19 (00:08:09)  [109MB]
Sada: Ošetřovatelství v hemodialýze
Zuzana Hlubková
ASM006