VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

24.2.2011 Makroekonomie A - #1 (02:04:44)  [388MB]
Sada: Makroekonomie A
Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.