VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

3.3.2011 Makroekonomie A - #2 (01:09:08)  [296MB]
Sada: Makroekonomie A
Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
1. část