VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ


12.11.2015 Bezpečnější pošta aneb DANE for SMTP - #5 (00:35:59)  [112MB]
Sada: OpenSource řešení v sítích 2015
Ondřej Caletka
Záznam z konference OpenSource řešení v sítích 2015
WWW stránky konference: http://ors.slu.cz