VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ


6.6.2016 Instruktáž k průběhu promočního aktu - #12 (00:13:15)  [83MB]
Sada: Události na Slezské univerzitě v Opavě
Studijní oddělení SU OPF
Přílohy videa
soubory
... pro studenty SU OPF v Karviné