VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

17.3.2011 Makroekonomie A - #7 (01:12:39)  [198MB]
Sada: Makroekonomie A
Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
2. část