VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

25.2.2011 Makroekonomie B - #1 (02:01:55)  [312MB]
Sada: Makroekonomie B
Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.